«Мistral Trading» MMC  Şirkətin fəaliyyəti 1992-ci ilə təsadüf edir. Hal-hazırda Мistral Trading şirkəti düyü, yarma, paxlalılar və rafinə edilməmiş şəkər istehsalı üzrə Rusiyanın ən iri şirkətlərindən biridir.


 
Sayta Keçid: mistral.ru/