Hacı Şakir sabunu 1889-cu ildən istehsal edilir.

Hacı Əli bəy XIX əsrin ortalarında Krımda mum və sabun istehsal edən Kazan tatarlarından idi. İstehsal edilən sabunları oğlu Hacı Şakirin şərəfinə adlandırır.1915-ci ildə Türkiyəyə köçərək İstanbulda  Laləli Atbazarda məskunlaşır və  evinin altında sabun istehsalını davam etdirir. 

Ənənəvi dəyərlərinə sadiq qalan Hacı Şakir sabunları nəsillər boyunca saf və bəyaz təmizliyin simvolu olub. Hacı Şakir geniş çeşidə malik olmaqla yanaşı bu gün də öz məşhurluğunu saxlamaqdadır.